Mer om vår tjänst

Rapportering

Det finns tillfällen när företagare behöver redovisa hur det går för företaget. Det kan handla om möten med företagets ägare eller styrelse, med ledningsgruppen eller personalen. Olika mottagare kräver ofta olika innehåll i rapporterna. Här kan vi vara ett bollplank kring vad som bör tas fram samt hur det bör presenteras. Beroende på dina behov tar vi sedan fram relevanta rapporter.

 

Hör av dig till oss

Så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad vi kommer fram till.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.