Mer om vår tjänst

Organisationsförändringar

Företag går igenom många olika faser under sin livscykel. Verksamhetens inriktning förändras. Nya produkter och tjänster ser dagens ljus. Nya marknader bearbetas. Dotterbolag bildas. Nyckelpersoner slutar. Den vanligaste organisationsförändringen vi möter är när ägare i ett bolag behöver starta upp ytterligare bolag och har funderingar kring hur det ska struktureras. Vi bistår gärna med rådgivning när ditt företaget genomgår någon form av förändring. Vi kan också hjälpa till att sätta upp en helt ny eller en tillfällig ekonomifunktion på företaget, samt även vara en del av den om ni önskar.

 

Hör av dig till oss

Så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad vi kommer fram till.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.