Mer om vår tjänst

Deklarationer

Efter att bokslutet är upprättat så ska företagets resultat beskattas. Det görs i den årliga deklarationen till Skatteverket. Sättet att deklarera skiljer sig lite åt beroende på vilken bolagsform det är. Vi hjälper till att upprätta inkomstdeklarationer för alla typer av företagsformer. Vi biträder även vid upprättande av privata deklarationer.

 

Hör av dig till oss

Så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad vi kommer fram till.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.