Mer om vår tjänst

Årsredovisning

När bokslutet är färdigställt ska det för aktiebolag och ekonomiska föreningar presenteras i en årsredovisning. Vi upprättar årsredovisningar för både små (K2) och stora (K3) företag. Har företaget revision sköter vi oftast leverans och kontakt med företagets revisionsbyrå samt säkerställer att rapportering sker till Bolagsverket.

 

Hör av dig till oss

Så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad vi kommer fram till.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.