Mer om vår tjänst

Bokslut

Varje räkenskapsår ska avslutas med ett bokslut, vare sig företaget bedrivs som aktiebolag, enskild firma eller i annan företagsform. För de kunder vi jobbar med löpande under året sker bokslutsarbetet integrerat eftersom. För de kunder som sköter sin bokföring själv under året kommer vi in som en hjälpande hand när det är dags för bokslutsarbetet. Hur mycket arbete som krävs i samband med bokslutet varierar. Vissa har en enkel verksamhet och därmed inte ett så komplicerat bokslut medan andra har mer komplicerade värderings- och periodiseringsfrågor. Vi startar alltid med ett förutsättningslöst möte för att se vilket behov just ert företag har.

 

Hör av dig till oss

Så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad vi kommer fram till.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.