Mer om vår tjänst

Analys

Att analysera ett företags redovisning är en av de roligaste delarna i vårt arbete. Då tittar vi på hur det gått för företaget och varför. Vad som fungerat bra och mindre bra. Om det är något vi borde göra annorlunda för att det ska gå bättre under kommande period. Analysen gör vi månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis – helt efter kundens önskemål. Om inget är överenskommet gör vi en analys per år, vid genomgången av årsbokslutet.

 

Hör av dig till oss

Så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad vi kommer fram till.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.