Mer om vår tjänst

Hyr en ekonom

Ibland uppstår ett tillfälligt behov av personal på ett företag. Det kan handla om att täcka upp under en längre sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Eftersom vi är flera på företaget med olika kompetenser kan man hyra in just den kompetens man är i behov av. Det kan vara allt från administrativa kontorssysslor, ekonomiarbeten, personal- och lönehandläggning till controllerfunktion.

Hör av dig till oss

Så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad vi kommer fram till.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.