Mer om vår tjänst

Generationsskiften

När ett företag ska övertas av nästa generation krävs planering för hur och när det ska genomföras. Det kan exempelvis finnas syskon som ska lösas ut ur företaget och eller så ska kanske företaget drivas vidare av flera personer. Frågorna är ofta många och av olika svårighetsgrad. Vi kan finnas med som stöd under både planeringen och övertagningsprocessen. I de fall ni behöver juridisk rådgivning i frågor där vi inte räcker till, ser vi till att ta in rätt kompetens.

 

Hör av dig till oss

Så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad vi kommer fram till.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.